Ἑλληνική Κλασική Γραμματεία - Φιλοσοφία - Πλάτων

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

04 Μαρτίου 2010

Αγάθωνος, ύμνος για τον Έρωτα

Ὁ ὕμνος τοῦ Ἀγάθωνος γιά τόν Ἔρωτα, στό "Συμπόσιον" τοῦ Πλάτωνος (197δε)
σέ ἔμμετρη ἀπόδοση (15σύλλαβο)

08 Δεκεμβρίου 2009

Πλάτωνος Συμπόσιον (ἤ περί ἔρωτος)

Ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος

Δεῖτε ἐπίσης,
ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία Σωκράτους σέ ἔμμετρη ἀπόδοση
πολυτονικὸ
μονοτονικό

καί σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους (ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση)

1. Δέν ξέρω τί ἔχετε πάθει ἐσεῖς ἀπό τά λόγια τῶν κατηγόρων μου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντως ἐγώ σᾶς βεβαιῶ ὅτι παραλίγο νά ξεχάσω τόν ἑαυτό μου καί νά πεισθῶ ὅτι εἶμαι ἔνοχος. Μέ τόση πειστικότητα μιλοῦν οἱ κατήγοροί μου, ἄν καί δέν εἶπαν τίποτα ἀληθινό...

Ὁλόκληρη ἡ Ἀπολογία σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση

πολυτονικὸ

Ἐπίσης,
Δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἔμμετρη ἀπόδοση
(μορφή .doc) πολυτονικὸ
(μορφή .doc) μονοτονικό


Δεῖτε ἀκόμη, τό Πλατωνικό "Συμπόσιο" σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους (ἔμμετρη απόδοση)

Τὸ Πλατωνικό ἔργο Ἀπολογία Σωκράτους, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 36 ἐξ’ ἴσου «μοναδικὰ κοσμήματα» τῆς Παγκόσμιας Φιλοσοφίας.
Διαφέρει ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἔργα τοῦ Πλάτωνος ὡς πρὸς τὴ μορφή, καθ’ ὅσον μία ἀπολογία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ ἀντικείμενο διαλόγου.
Ὁ Σωκράτης, πρότυπο ἐναρέτου ἀνδρός, σώφρων, δίκαιος, ἀνδρεῖος ἀνιδιοτελής καὶ ἀφιλόκερδος, θὰ πέσει θύμα διαβολῶν, συκοφαντιῶν, ὑβριστικῆς διάθεσης, φθόνου καὶ ἐμπάθειας καὶ θὰ ὁδηγηθῇ (σὲ ἡλικία ἑβδομήντα χρόνων) σὲ δίκη.

Δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἔμμετρη ἀπόδοση:
πολυτονικὸ σύστημα
(μορφή .doc) μονοτονικό


Ἐπίσης,

δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ


καί τό Πλατωνικό "Συμπόσιο" σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση

πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος

Τίτος μοναχός (ἤ τὸ χρονικό τῆς μοναχικῆς κουρᾶς)

Ἔμμετρη περιγραφή τῆς τελετῆς τῆς μοναχικῆς κουρᾶς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Στὸν μοναχὸ Τίτο

(κατὰ κόσμον Παναγιώτη Καρυοφύλλα)
ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐνδύσεως τοῦ
Ἀγγελικοῦ Σχήματος.

Δείτε ὁλόκληρο τό χρονικό σέ πολυτονικό σύστημα

Επίσης μπορείτε να το αντλήσετε σε μονοτονικό σύστημα

Τίτος μοναχός (ή το χρονικὸ τής μοναχικής κουράς)

Έμμετρη απόδοση - μονοτονικό


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στο μοναχό Τίτο,

(κατά κόσμον Παναγιώτη Καρυοφύλλα)
επ' ευκαιρία της Ενδύσεως τού
Αγγελικού Σχήματος.

Δείτε ὁλόκληρο το χρονικό σε μονοτονικό

Επίσης μπορείτε να το αντλήσετε σε πολυτονικό σύστημα

08 Ιουλίου 2009

Κωστής Φραγκούλης : ο ποιητάρης..

Μια περιεκτική αναφορά στο λογοτέχνη, ποιητή και πεζογράφο Κωστή Φραγκούλη - Ανταίο