Ἑλληνική Κλασική Γραμματεία - Φιλοσοφία - Πλάτων

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

25 Νοεμβρίου 2006

Live-pedia

Σᾶς προτείνω ἀνεπιφύλακτα, νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὴν Ἑλληνικὴ Ἐλεύθερη Ἐγκυκλοπαίδεια LivePedia.gr. Γίνετε μέλη της καὶ συνδιαμορφώσετε τὸ περιεχόμενό της, εἴτε γράφοντας νέα δικὰ σας λήμματα, εἴτε συμπληρώνοντας κάποιο ἀπὸ τὰ ἤδη ὑπάρχοντα.

Μιὰ ἐξαιρετικὰ ὑπεύθυνη ἐνασχόληση, γιὰ ἰδιαίτερα ἀπαιτητικοὺς ἀλλὰ καὶ δημιουργικοὺς "ἐπισκέπτες".