Ἑλληνική Κλασική Γραμματεία - Φιλοσοφία - Πλάτων

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

14 Δεκεμβρίου 2006

Κύκνειον ἆσμα*

Σύμφωνα μὲ τὴ λαϊκὴ παράδοση, ὁ κύκνος ἀντιλαμβανόμενος τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἀρχίζει νὰ κελαηδεῖ μελωδικότατα μὲν ἀλλὰ πένθιμα, θρηνώντας ...

Ὁλόκληρο τό ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Πλατωνικὸ διάλογο Φαίδων (84e κ.επόμ.) σε πολυτονική καί μονοτονική γραφή


* Ἄρθρο ἀπό τή συνεισφορά μου στη livepedia τήν Ἑλληνική Ἐλεύθερη Ἐγκυκλοπαίδεια.