Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

08 Δεκεμβρίου 2009

Τίτος μοναχός (ἤ τὸ χρονικό τῆς μοναχικῆς κουρᾶς)

Ἔμμετρη περιγραφή τῆς τελετῆς τῆς μοναχικῆς κουρᾶς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Στὸν μοναχὸ Τίτο

(κατὰ κόσμον Παναγιώτη Καρυοφύλλα)
ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐνδύσεως τοῦ
Ἀγγελικοῦ Σχήματος.

Δείτε ὁλόκληρο τό χρονικό σέ πολυτονικό σύστημα

Επίσης μπορείτε να το αντλήσετε σε μονοτονικό σύστημα