Ἑλληνική Κλασική Γραμματεία - Φιλοσοφία - Πλάτων

Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

29 Ιουνίου 2009

Κύκνειο άσμα*

(Απόσπασμα απὸ τον Πλατωνικὸ διάλογο "Φαίδων" 84e κ. επόμ.)

... και όπως φαίνεται, στη μαντικὴ με θεωρείτε χειρότερο απὸ τους κύκνους, οι οποίοι όταν αισθανθούν ότι θα πεθάνουν, ...

Δείτε ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα ἀπὸ τὸν Πλατωνικὸ διάλογο Φαίδων (84e κ.επόμ.) σε μονοτονική καί πολυτονική γραφή


* Άρθρο από τη συνεισφορά μου στη livepedia την Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια.Μιὰ ἐξαιρετικὰ ὑπεύθυνη ἐνασχόληση, γιὰ ἰδιαίτερα ἀπαιτητικοὺς καὶ δημιουργικοὺς "ἐπισκέπτες".