23 Δεκεμβρίου 2006

Πολυτονικό

Ποιοί, πῶς καὶ γιατὶ, ἐπέβαλαν τὸ μονοτονικό: κάνετε κλικ ἐδῶ γιὰ ἐνημέρωση