08 Δεκεμβρίου 2009

Τίτος μοναχός (ἤ τὸ χρονικό τῆς μοναχικῆς κουρᾶς)

Ἔμμετρη περιγραφή τῆς τελετῆς τῆς μοναχικῆς κουρᾶς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Στὸν μοναχὸ Τίτο

(κατὰ κόσμον Παναγιώτη Καρυοφύλλα)
ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐνδύσεως τοῦ
Ἀγγελικοῦ Σχήματος.

Δείτε ὁλόκληρο τό χρονικό σέ πολυτονικό σύστημα

Επίσης μπορείτε να το αντλήσετε σε μονοτονικό σύστημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: