08 Δεκεμβρίου 2009

Πλάτωνος Συμπόσιον (ἤ περί ἔρωτος)

Ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος

Δεῖτε ἐπίσης,
ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία Σωκράτους σέ ἔμμετρη ἀπόδοση
πολυτονικὸ
μονοτονικό

καί σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ

Δεν υπάρχουν σχόλια: