08 Δεκεμβρίου 2009

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους (ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση)

1. Δέν ξέρω τί ἔχετε πάθει ἐσεῖς ἀπό τά λόγια τῶν κατηγόρων μου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντως ἐγώ σᾶς βεβαιῶ ὅτι παραλίγο νά ξεχάσω τόν ἑαυτό μου καί νά πεισθῶ ὅτι εἶμαι ἔνοχος. Μέ τόση πειστικότητα μιλοῦν οἱ κατήγοροί μου, ἄν καί δέν εἶπαν τίποτα ἀληθινό...

Ὁλόκληρη ἡ Ἀπολογία σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση

πολυτονικὸ

Ἐπίσης,
Δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἔμμετρη ἀπόδοση
(μορφή .doc) πολυτονικὸ
(μορφή .doc) μονοτονικό


Δεῖτε ἀκόμη, τό Πλατωνικό "Συμπόσιο" σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: