29 Ιουνίου 2009

Κύκνειο άσμα*

(Απόσπασμα απὸ τον Πλατωνικὸ διάλογο "Φαίδων" 84e κ. επόμ.)

... και όπως φαίνεται, στη μαντικὴ με θεωρείτε χειρότερο απὸ τους κύκνους, οι οποίοι όταν αισθανθούν ότι θα πεθάνουν, ...

Δείτε ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα ἀπὸ τὸν Πλατωνικὸ διάλογο Φαίδων (84e κ.επόμ.) σε μονοτονική καί πολυτονική γραφή


* Άρθρο από τη συνεισφορά μου στη livepedia την Ελληνική Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια.