04 Μαρτίου 2010

Αγάθωνος, ύμνος για τον Έρωτα

Ὁ ὕμνος τοῦ Ἀγάθωνος γιά τόν Ἔρωτα, στό "Συμπόσιον" τοῦ Πλάτωνος (197δε)
σέ ἔμμετρη ἀπόδοση (15σύλλαβο)